Oskar II 70 år den 21 januari 1899 - Den så kallade "Kalendermedaljen" i silver - Mycket sällsynt av Adolf Lindberg

15 000 kr

När Oskar II fyllde 70 år den 21 januari 1899 gavs denna pampiga så kallade "kalendermedalj" ut i varierande metaller och därtill hörande originalförpackningar med tryck. Medaljen förekommer relativt frekvent i tenn, något mer ovanligt förekommande i brons och mycket sällsynt förekommande i silver som det här utbjudna exemplaret. Medaljen är graverad av Adolf Lindberg. Silver, 77.95g, 56mm, kvalitet 1+/01


Åtsida
Konungens vänstervända, åldrade bild, under bilden gravörens namn: "ALINDBERG". I omskriften: "OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG". Under bilden: "70 ÅR 21 JANUARI 1899"


Frånsida
En kungakrona i mitten samt konungens valspråk under kronan: "BRÖDRAFOLKENS VÄL", runtom beskrivs hela levnadshistorien från födelsen och framåt utefter radiella linjer, längs kanten räknas nya lagar och förbättringar som åstadskommit under hans regeringstid, t.ex. mildrad strafflag och järnvägsnätets utveckling. 


Text längs kanten
"SKAND. MYNTLAG / VEXELLAG OCH SJÖLAG" - "MILDRAD / STRAFFLAG" - "POST- / SPARBANKER" - "JÄRNVÄGSNÄTETS / UTVECKLING" - TELEGRAF o. TELEFON- / VÄSENDET" - "SKOGS- / VÄSENDET" -  "HÄRREFORMER / NY PANSARFLOTTA" 


Text längs strålarna
"HERTAF ÖSTGTLD 21 JAN1829" / "DÖPT OSCAR FREDRIK28JAN 1829" / "INGICK I KFLOTTAN 21 JAN1839" / KONFIRMERDAD 15 MAJ 1844" / "SEKONDLÖJTNANT 19 JUNI 1845" / "EXAMINTUNIVERS5 FEBR1846" / "FÖRMÄLD I BIEBRICH 6 JUNI 1857" / "BELÖNT AF SVACAD20 DEC1857" / "FÖRSTE SONEN FÖDD 16 JUNI 1858" / "VAMIRAL GENLÖJTN•1 DEC1858" / "PRESTRONFÖLJARE 8 JULI 1859" / "PRÆSES I MUSIKAK•29 DEC1863" / "ORDFI VERLDSEXPOS:S KOM1862 1867" / "ORDFI SKANDEXPOS:S 1866" / "HEDERSDOKT I LUND 29 MAJ 1868" / "BESTEG TRONEN 18 SEPT1872" / "KRÖNT I STOCKHOLM 12 MAJ 1873" / "KRÖNT I TRONDHJEM 18 JULI 1873" / "SILVFERBRÖLLOP 6 JUNI 1882" / "FARFADER 11 NOV1882" / "50 ÅRS OFFICERS JUB19 JUNI 1895" / "MECENAT F KONST O VETENSKAP" / "HEDDRBOLOGNLEIDMÜNCHOXFWIEN" / "25 ÅRS REG:S JUBIL•SEPT1897"