Oskar II - Ett mycket vackert exemplar av - För hästavelns främjande

1 500 kr

FÖR HÄSTAVELNS BEFRÄMJANDE
Stuteriöverstyrelsen inrättades 1818 som centralorgan för Sveriges hästavel. Den underordnades jordbruksdepartementet i slutet av 1800-talet och hade som uppgift att följa hästavelns utveckling samt leda landets hästväsen, så att försvarets, näringslivets och enskildas behov av hästar tillgodosågs. Under Stuteriöverstyrelsen stod statens hingstdepåer och ledningen av den hästpremiering som infördes i hela landet 1873. Stuteriöverstyrelsen lades ner 1934 och verksamheten övertogs av Lantbruksstyrelsen. För att uppmuntra hästavelns förbättrande beslöt Kungl. Maj:t 1872 att en särskild belöningsmedalj skulle präglas. Den skulle utdelas av Stuteriöverstyrelsen i silver och brons till ägare av uppvisade unghingstar som ansetts förtjänta att prisbelönas vid årliga besiktningsmöten.

Oskar II - Ett mycket vackert exemplar i silver med underbar originalpatina och underliggande full skimrande präglingsglans. Endast obetydliga märken av hantering. Silver, 38.2g, 42mm, kvalitet 01


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN". i OMSKRIFTEN: "OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG"


Frånsida
En praktfull till vänster stående prisbelönt hingst. I omskriften: "FÖR HÄSTAFVELNS FRÄMJANDE.". I avskärningen: "PRISBELÖNING"