Oskar II - Industriutställningen i Göteborg 1891 av Adolf Lindberg

2 500 kr

Göteborgsutställningen eller Industriutställningen 1891 i Göteborg, var en stor nationell utställning som presenterade en rad olika verksamheter kopplade till hantverk och industri. Utställningen med 1 100 utställare var placerad på Heden, men området räckte ändå inte till. Vissa verksamheter fick hålla till på Chalmers och Valand, exempelvis elevarbeten från Chalmers och Slöjdföreningens skola samt Materialprovningsanstaltens utställning. Kung Oskar II besökte utställningen, med omdömet; "Att det skulle vara så storartadt! Detta hade jag dock inte väntat".


Industriutställningen invigdes den 1 juli 1891 av landshövding Gustaf Snoilsky och pågick till den 15 september. I anslutning till utställningen arrangerades bland annat även det 17:e Svenska Lantbruksmötet, som invigdes 15 augusti av Oskar II, och som varade i åtta dagar samt en konstutställning. Industriutställningen hade ungefär 140 000 besökare, varav 40 000 var arbetarbesök som bekostades av arbetsgivarna. 


En rad nymodigheter för sin tid presenterades under utställningen, bland annat den första bensindrivna bilen i Sverige. Det var en Daimler (chaufför ingick) från Frankrike, som ställts till förfogande av Panhard & Levassor och som importerats av Stockholmsfirman Zacco, Bruhn & Co, vars ombud i Göteborg, Boye & Thoresen, ordnade med det praktiska. GHT skriver den 12 augusti 1891: "Firman Boye & Thoresen utställer ett par mindre petroleum-maskiner samt håller vidare, utanför utställningsområdet, i gång ett par mindre båtar, drifna med petroleummotorer, samt ett fyrhjuligt fordon, det första i sitt slag, där en dylik motor ersätter dragare. Lyckas man i stort genomföra användandet af denna kraft till lands och vatten, och ställa sig icke prisen afskräckande, så kommer troligen uppfinningen att spela stor roll för samfärdseln."


Vacker bronsmedalj med fin lyster utgiven i samband med utställningen. Graverad av Adolf Lindberg, 80.63 g, 57mm, kvalitet 01, några obetydliga fläckar.


Åtsida
Konungens vänstervända bild, under bilden gravörens namn: A.Lindberg". I omskriften: "OSCAR•II•SVERIGES•OCH•NORGES•KONUNG"


Frånsida
Tronande kvinna (Göteborg) med lagerkrans i knät, fyller på olja i en oljelampa som står ovanpå en piedstal. Framför fötterna en stående uggla, representerande klokhet och vishet, under gudinnan sköld med Göteborgs vapen. Tronen bestående av maskindelar mm symboliserande industrimässan. I fältet till vänster längs med kanten, gravörens namn: "Adolf Lindberg". I omskriften: "INDUSTRIUTSTÄLLNINGEN•I•GÖTEBORG•1891"