Oskar II inviger Frimurarordens nya hus på Blasieholmen den 21 januari 1877

2 950 kr

Oskar II inviger Frimurarordens nya hus på Blasieholmen den 21 januari 1877
I oktober 1874 förvärvade Frimurarorden det gamla palatset som tidigare tillhört prinsessan Sophia Albertina. Logen lätt inrätta sin verksamhet i lokalerna, vilka högtidligen invigdes av konung Oskar II den 21 januari 1877. Ett vackert exemplar med full lyster, endast några helt obetydliga märken. Graverad av Adolf Lindberg. Brons 64.12g, 56mm, kvalitet 01. Hyckert NM XIII:11.


Åtsida
Konungens vänstervända bild, under bilden gravörens namn: "A•LINDBERG•". I omskriften: "OSCAR II REX SVECIE ET NORVEGIA•"


Frånsida
Frimurarordens hus på Blasieholmen, ovanför texten: "EDES LIBER FRATR MURATORUM•" och i avskärningen: "HOLMIE ADORNATA / MDCCCLXXVI•". Längst ned mot kanten gravörens namn: "A•LINDBERG•".