Oskar II och Sophia, Silverbröllopet 1857-1882 - MASSIV PRAKTMEDALJ

4 500 kr

Oskar II och Sophia, Silverbröllopet 1857-1882 - MASSIV PRAKTMEDALJ
Prins Oskar, hertig av Östergötland, företog år 1856 en resa till kontinenten och England, där han hos fursten och furstinnan av Wied på slottet i Biebrich för första gången sammanträffade med sin blivande gemål, prinsessan Sophia av Nassau. Kort efter sin hemkomst återvände prinsen till Biebrich, där trolovningen ägde rum den 6 oktober samma år. Vigseln, som ägde rum även den på slottet i Biebrich, förrättades av kyrkorådet Dietz den 6 juni 1857. Resan tillbaks till Sverige gick över Trawemünde, varifrån prinsen, i egenskap av högste befälhavare över en svensk-norsk eskader, som blivit avsänd att hämta fursteparet och dess uppvaktning, själv hemförde sin brud ombord på linjeskeppet Stockholm, där kommendörkaptenen Carl Justinus von Diederichs förde befäl. Landstigningen ägde rum den 19 juni vid Logårdstrappan i Stockholm. Själva silverbröllopsfesten som ägde rum 25 år senare inleddes med tacksägelsegudstjänst i slottskapellet den 6 juni 1882 och varade i flere dagar.


Minnesmedalj utgiven med anledning av Oskar II och Sofias 25-åriga bröllopsdag. Slagen av svenska segelsällskapet. En av de större medaljerna som går att anskaffa, dessutom i härlig kvalitet. Brons, 70mm,  155.39g, Kvalitet god 01. Graverad av Lea Ahlborn. 

Till högtiden utgavs en serie praktmedaljer graverade av Ahlborn, alla i samma imponerande storlek, men av olika sällynthet och förekomst idag. Under de senste ca 20 åren har följande exemplar sålts av de fyra olika modellerna:

- 10 exemplar av avseglade skepp mellan två pelare
- 4 exemplar av segelbåt från sida (regatta)
- 2 exemplar av Neptunus stående på frånsidan
- 2 exemplar av kungaparets krönta monogram inom strålkrans


Åtsida
Konungaparets högervända bilder, under bilderna gravörens namn: "LEA AHLBORN". I omskriften:" OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG • SOPHIA SVERIGES OCH NORGES DROTTNING". Under bilderna: "1857 6 JUNI 1882".  


Frånsida
En regatta i Stockholms skärgård, utförd av några Svenska Segelsällskapets båtar, med chefsfartyget, skonerten Vanadis, seglande i förgrunden; på avstånd syns land med Landsorts fyrtorn. I omskriften: "LYCKLIG FÄRD MOT ÖNSKADT MÅL".  I avskärningen text på fem rader: "VID / KONUNGAPARETS SILFVERBRÖLLOP / AF DET FEMTIOÅRIGA / SVENSKA / SEGELSÄLLSKAPET"