Oskar II och Sophia, Silverbröllopet 1857-1882 med Neptunus stående av Lea Ahlborn - SÄLLSYNT

6 950 kr

Oskar II och Sophia, Silverbröllopet 1857-1882 - Sällsynt med Neptunus stående
Prins Oskar, hertig av Östergötland, företog år 1856 en resa till kontinenten och England, där han hos fursten och furstinnan av Wied på slottet i Biebrich för första gången sammanträffade med sin blivande gemål, prinsessan Sophia av Nassau. Kort efter sin hemkomst återvände prinsen till Biebrich, där trolovningen ägde rum den 6 oktober samma år. Vigseln, som ägde rum även den på slottet i Biebrich, förrättades av kyrkorådet Dietz den 6 juni 1857. Resan tillbaks till Sverige gick över Trawemünde, varifrån prinsen, i egenskap av högste befälhavare över en svensk-norsk eskader, som blivit avsänd att hämta fursteparet och dess uppvaktning, själv hemförde sin brud ombord på linjeskeppet Stockholm, där kommendörkaptenen Carl Justinus von Diederichs förde befäl. Landstigningen ägde rum den 19 juni vid Logårdstrappan i Stockholm. Själva silverbröllopsfesten som ägde rum 25 år senare inleddes med tacksägelsegudstjänst i slottskapellet den 6 juni 1882 och varade i flere dagar.


Minnesmedalj utgiven med anledning av Oskar II och Sofias 25-åriga bröllopsdag. En av de större medaljerna som går att anskaffa, dessutom i ocirkulerad toppkvalitet. Brons, 70mm,  147.6g, Kvalitet 01/0. Graverad av Lea Ahlborn. Medaljen är präglad på uppdrag av Neptuniorden. NM XIII:117:52


Till högtiden utgavs en serie praktmedaljer graverade av Ahlborn, alla i samma imponerande storlek, men av olika sällynthet och förekomst idag. Under de senste ca 20 åren har följande exemplar sålts av de fyra olika modellerna:

- 10 exemplar av avseglade skepp mellan två pelare
- 4 exemplar av segelbåt från sida (regatta)
- 2 exemplar av Neptunus stående på frånsidan
- 2 exemplar av kungaparets krönta monogram inom strålkrans


Åtsida
Två ovala bredvid varandra ställda medaljonger i ornamenterade, vid tangeringspunkten sammanbundna ramar; i den högra konungens huvud vänd åt höger, med omskrift: "OSCAR II REX SVECIE ET NORVEGIE". I den vänstra drottningens huvud åt vänster., med diadem samt omskrift: "SOPHIA SVECIE ET NORVEGIA REGINA". Öfverst en stor kunglig krona med två vidhängande band, varav det ena fasthåller kvistar av ek och lager över konungens medaljong, det andra näckrosor över drottningens. Nedanför medaljongerna en utslagen blomma och fyra mera eller mindre utslagna knoppar av Victoria regia. (Victoria regia betecknar konungaparet och dess fyra söner). Efter nedre kanten: "MDCCCLVII VI JUNII MDCCCLXXXII". Nedanför konungens medaljong, gravörens namn: "LEA AHLBORN"Frånsida
Neptunus med sin treudd och fladdrande mantel, stående på en delfin i vattenbrynet; ur vattnet sticker kaveldun, vass och andra vattenväxter upp, allt omgivet av ett dubbelt cabellarium, som nedtill bildar en valknut; i knuten hänger ett ordenstecken, sammansatt av ett ankare, en treudd, ett antikt roder och en ringlagd orm. I omskriften: "SOCIETAS NEPTUN. REGI ET REGINE D. NUPT. XXV CELEBRANTIBUS PIE GRATULATUR.".  Vid nedre kanten gravörens initialer: "L.A."