Oskar II och Sophias kröning i Trondheims domkyrka den 18 juli 1873 av Wilhelm Kullrich

1 950 kr

Oskar II och Sophias kröning i Trondheims domkyrka den 18 juli 1873 av Wilhelm Kullrich
Kröningsakten förrättades av biskopen i Trondhiems stift, Andreas Grimelund, som tillsammans med statsministern Otto Richard Kierulf påsatte konungens krona. Drottningens krona påsattes av biskopen och statsrådet Nils Vogt. Biskopen i Bergens stift Peder Hersleb Graah Birkeland höll kröningspredikan. Silvermedalj, 18.8g, 39mm, Hildebrand 50, kvalitet 1+. Präglad i det under G. Loos direktion stående Myntverket i Berlin. Guldmedaljer utdelade till Norska Storthingets och Svenska Riksdagens deputerade, som övervarit kröningen, att bäras i rödt band.


Åtsida
Konungens och drottningens förenade, krönta bröstbilder i hermelinsmantlar; konungens med Serafimerordens kedja över manteln och Karl XIII:ş orden om halsen; drottningens med pärlband och manteln uppfäst genom ett runt smycke. I omskriften: "KONG OSCAR II DRONNING SOPHIE.". Nedanför: "G. LOOS D". På kanten gravörens namn: "W. KULLRICH FEC."


Frånsida
Text på sju rader inom en olivkrans: "TIL MINDE OM KRONINGEN I THRONDHIEMS DOMKIRKE DEN 18 JULI 1873"