Oskar II - S:t Andreæ skotska frimurarelogen - De tre förenade kronors hundraårsfest 1877 av Adolf Lindberg - Mycket sällsynt

4 950 kr

Oskar II - S:t Andreæ skotska frimurarelogen - De tre förenade kronors hundraårsfest firad den 17 december 1877
Ett exceptionellt vackert bronsexemplar, ocirkulerat med fullt skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna. Ett riktigt lyxexemplar! 40.2g, 43mm, NM XIII, sid 99:19, kvalitet 01/0


Åtsida
Två ovala medaljonger, med varsitt porträtt som står vända mot varandra. I den vänstra, Gustav III:s bild åt höger, med omskrift: "GUSTAF III" samt: "M. LAGERBERG INV.". I den högra medaljongen Oskar II:s bild åt vänster med omskriften: "OSCAR II" samt gravörens namn: "A. LINDBERG F.". 

Över och mellan de båda medaljongerna syns frimurarnas ordenstecken; ett G i mitten av en dubbel triangel och en låga mellan de yttre vinklarna. tecknet är omgivet av strålar. Under och mellan medaljongerna syns en flikad kartusch och i denna finns en oval sköld innehållande Logens vapen och Valspråk: "FÖR MIG FÖRENTE". Runt Kartuschen syns två stycken akaciakvistar.

 

Frånsida
En frimurarekedja med fyra valknutar, under den översta knuten syns en yxformad ordförandeklubba och dolk korslagda, under detta en inskrift på sju rader över olika ordförande i logen. En omskrift kring frimurarekedjan och längst ner ett grekiskt kors. I omskriften: "ST ANDREAE LOGENS DE TRE FÖRENADE KRONOR I GÖTEBORG HUNDRA ÅRS FEST DEN 17 DEC. 1877". Text i centrum:

"P. ALSTRÖMER 1777-1802

 J. SAHLGREN 1802-1813

A. P. von ROSEN 1815-1834

T. CLANCEIJ 1835-1856

C. DICKSON 1856-1860

F. A. EKSTRÖM 1861-1863

A. G. von HOLTEN 1864-1869

D. ODELSTIERNA 1869-"