Oskar II - Sparbanken i Lund firade sin femtioårsfest den 4 maj 1883 - SÄLLSYNT

2 500 kr

Oskar II - Sparbanken i Lund firade sin femtioårsfest den 4 maj 1883.
Banken grundades på initiativ av dåvarande professor, senare biskop i Karlstad, Carl Adolf Agardh, den 21 januari 1833, och öppnades på Karl XIV Johans födelsedag den 26 samma månad. Silver, 37.98g, 44mm, graverad av Lea Ahlborn, Hyckert NMXIII, s.122:59. Utgiven på uppdrag av Sparbaknens direktion, kvalitet 1+/01, sällsynt.


Åtsida
Konungens högervända bild, under bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN". I omskriften: "OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG"


Frånsida
En stor sköld innehållande Sparbankens vapen: 1. En kyrkofasad (Lunds vapen), 2. En bikupa med bin, 3. Ett ymnighetshorn, 4. Ett krönt griphuvud (Skånes vapen). Dessa symboler är placerade på en detaljerad kartusch med en löst hängande blomsterkrans. I omskriften: "SPARBANKENS I LUND HALFSEKELSFEST", nederst årtalen: "1833-1883".