Oskar II - Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen - Sällsynt belöningsmedalj

1 500 kr

Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen tillkom 1875 i Stockholm med ambitionen att vara rikstäckande. Flera av föreningens grundare var veterinärer som ville informera allmänheten om djurvänliga sätt att sköta, frakta och slakta djur. Man ansåg att kunskapsförmedling var det bästa sättet att motverka djurplågeri. Föreningen engagerade sig främst i praktiska djurskyddsfrågor såsom slakt, småfågelskydd samt kreaturstransporter till sjöss och på land. Föreningen har vid enstaka tillfället tilldelat personer belöningsmedaljer som agerat speciellt förtjänstfullt för djurens rätt. Denna medalj modell 1906/1907 har utdelats med oförändrat utseende även under Gustav V:s regeringstid. Detta exemplar utdelat till J. A. Wilborg 6/12 1945, några månader efter 2:a världskriget äntligen tagit slut. Silver, graverad av Adolf Lindberg, 37.7g, 42mm, kvalitet 1+/01, sällsynt


Åtsida
Oskars åldrade vänstervända bild, under bilden gravörens namn: "A•Lindberg". I omskriften: "OSCAR•II•SVERIGES•GÖT•O•VEND•KONUNG"


Frånsida
En eklövskrans runt fältet med mottagarens namn ingraverat. I omskriften: "SVENSKA ALLMÄNNA DJURSKYDDSFÖRENINGEN"