Oskar II - Till minne av jubileumsår-regattan i Stockholm 1897 - Av Sven Kulle - SÄLLSYNT

4 500 kr

Oskar II - Till minne av jubileumsår-regattan i Stockholm 1897 - Av Sven Kulle - SÄLLSYNT
Silver, 50g, 45mm, kvalitet 1+/01. Medaljen med den tilldeladas namn "HUGO SCHUBERT" instansat på randen. Silverstämpel och " ARGENT" på randen.


Åtsida
Konungens vänstervända bröstbild iklädd uniformsrock med ordnar på bröstet. I fältet framför bilden längs med kanten, gravörens namn: "SVEN KULLE GRAVÖR". I omskriften: "KONUNG OSCAR II KONGL. SVENSKA SEGELSÄLLSKAPETS BESKYDDARE"


Frånsida
En krönt sköld med tre st stora S. Under skölden gravörens namn: SVEN KULLE PARIS 98". I omskriften: "TILL MINNE AF JUBILEUMS-ÅR REGATTAN I STOCKHOLM ANNO 1897"