Per Dubb (1740-1834), läkare. Grundare av Sahlgrenska sjukhuset. Av Carl Enhörning 1806 - En banbrytande läkare och filantrop

5 500 kr

Per Dubb  (1740-1834), läkare. Grundare av Sahlgrenska sjukhuset.
Graverad av Carl Enhörning 1806 för borgerskapets äldste. Silver. 54 mm. 62,3 g. Hyckert II:90:2b. Kvalitet god 1+, med en hel del bevarad bottenlyster.


Åtsida
Dubbs vänstervända bröstbild, i ärmavskärningen gravörens initialer: "C·E". I omskriften: "DOCTOR PER DUBB AMIRALIT·MEDICUS RIDD·AF K·W·O·"


Frånsida
Överst fyra punkter, därunder text på sju rader: "ERKÄNSLA AF GÖTHEBORGS STAD HVARS FATTIGVÅRD INRÄTTAD EFTER HANS FÖRSLAG VANN VERKSTÄLLIGHET GENOM HANS DRIFT".  I avskärningen på tre rader: "PÅ STADENS ÄLDSTES BEKOSTNAD 1806"


Pehr Gustav Dubb: En banbrytande läkare och filantrop
Pehr Gustav Dubb föddes i Mariestad 1750 och dog i Göteborg 1834. Han inledde sin utbildning i hemmet och fortsatte sedan vid Mariestads skola och Skara trivialskola. Han blev student i Uppsala 1768 och tog sin doktorsexamen i medicin 1778. Under sin studietid fick han värdefulla praktiska och teoretiska kunskaper av läkare som Isak Uddman och Samuel Ziervogel.

Verksamhet i Göteborg
Dubb bosatte sig i Göteborg 1778 och blev snabbt en framstående läkare i staden. Han innehade en rad viktiga befattningar, bland annat amiralitetsläkare, läkare och styresman för Sahlgrenska sjukhuset, och fattigläkare. Dubb spelade en avgörande roll i grundandet av Sahlgrenska sjukhuset, inspirerad av sina studier av L'Hospice de Charité i Paris. Han var också en aktiv deltagare i stadens fattigvårds- och uppfostringsverksamhet.

Insatser under krigstid
Under krigen 1788, 1801 och 1808 tjänstgjorde Dubb som fältläkare och bidrog till att förbättra hälsovården vid Sveriges västra befästningsverk. Han var också en drivkraft bakom förbättringar av karantänssystemet på Känsö.

Samhällsengagemang och erkännande
Dubb var en engagerad samhällsmedborgare och deltog aktivt i en rad organisationer, bland annat Göteborgs läkaresällskap, Sällskapet Pro Patria och frimurarloger. Han tilldelades flera utmärkelser för sina insatser, bland annat en medalj av Göteborgs borgerskap och en årlig pension.

Minne
Pehr Gustav Dubb var en av Sveriges mest inflytelserika läkare under 1700-talet och 1800-talets början. Han spelade en avgörande roll i utvecklingen av sjukvården i Göteborg och bidrog till att förbättra folkhälsan i Sverige. Han minns som en skicklig läkare, en engagerad samhällsmedborgare och en filantrop.