Rikets ständers lyckliga enighet åtsida av Daniel Fehrman & frånsida Johann Carl Hedlinger (1739) - RRR - Endast detta exemplar noterat i min inventering

29 500 kr

Rikets ständers lyckliga enighet åtsida av Daniel Fehrman & frånsida av Johann Carl Hedlinger (1739) - RRR
En synnerligen sällsynt medalj, där åtsidan av Hildebrand 28a, som graverats av Daniel Fehrman, kombinerats med frånsidan av Hildebrand 59 som graverats av Johan Carl Hedlinger, har använts för denna prägling. Den här utbjudna medaljen är den enda som jag noterat i min omfattande inventering och härstammar från Ahlströms auktion 28 (1983), objektsnummer 1483. För dig som är intresserad av extrema rariteter är detta ett bra tillfälle. Åtsidan är präglad med skadad (sprucken) stamp, vilket manifesterar sig som en ås klockan 3. Frånsidan har hårfina inristningar (knappt synliga), och medaljen har även några kantskador. Trots dessa skönhetsfel är medaljen attraktiv med fin bottenlyster och härlig originalton. Kungliga medaljer Delzanno 96, Hildebrand 59 var, brons, 108,44 g, 62 mm, RRR (möjligen XR). Kvalitet 1+/01.


Åtsida
Konungaparets högervända bröstbilder, under bilden gravörens initialer:  "D•F•". I omskriften: "FRIDERICUS ET ULR• ELEON•D•G•REX ET REG•SVEC•"


Frånsida
Ett svärd ligger på en uppslagen bok, under denna en merkuristav och en skära, allt omgivet av en blomsterkrans. I omskriften: "CONCORDIA FELIX •". Inskriften kan översätts till svenska som "Lyckliga enigheten"