Robert Fredrik von Kræmer (1837-1880) - Toppexemplar av Lea Ahlborn - Deltog i 1813-1814 års krig i Tyskland

2 500 kr

Robert Fredrik von Kræmer (1837-1880) - Toppexemplar
Ett underbart ocirkulerat exemplar med härlig lyster och präglad i hög relief. Brons 71.79g, 50mm, Hyckert II:178:1. Präglad den 1 juli 1855, med anledning av 25-årsdagen av hans tillträde till landshövdingetjänsten i Uppsala. Kvalitet 01/0

 

Åtsida
Kræmers högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "LEA AHLBORN". I omskriften: "FRIH. ROB. FR. v. KRÆMER LANDSHÖFDING I UPSALA LÄN".


Frånsida
Text på sju rader inom en eklövskrans: "TJUGOFEM ÅRS NITFULL OCH GAGNERIK VERKSAMHET TACKSAMT ERKÄND AF LÄNETS IN- BYGGARE D. 1. JULI 1855 —★—"

 

Mer om Robert Fredrik von Kræmer
Robert von Kræmer föddes som son till översten Carl Gustaf von Kræmer i arméns flotta och Christina Lovisa von Kræmer, född Stiernvall. Han blev sergeant vid arméns flottas Sveaborgseskader den 25 november 1799 och kadett vid Karlberg den 29 september 1806, där han tog examen den 11 april 1808. År 1808 utnämndes Kræmer till fänrik vid Andra livgrenadjärregementet och överfördes 1810 till Andra Livgardet. Han följde med som bataljonsadjutant under 1813–1814 års fälttåg i Tyskland, Danmark och Norge. År 1826 blev han major i generalstaben och chef för 4:e infanteridivisionens stab, och 1830 utnämndes han till landshövding i Uppsala län.


Under sin långa tid som landshövding genomförde Kræmer många åtgärder till länet eller dess delars fördel, till stor del på hans eget initiativ. Detta inkluderade uppmuddringar av Fyris, Enköpings- och Örsundsåarnas nedre lopp och passager i sundet vid Erikssund och Stäksundet, samt etablering av bolag för ångbåtsförbindelse med Stockholm för Uppsala, Enköping och Örsundsbro. Han var också ansvarig för att ta bort backar på landsvägar, sjösänkningar och upprensningar av vattendrag. Genom hans insatser blev cirka 25.000 tunnland mark odlingsbar, och han bytte ut häradsbrandstodsföreningarna mot ett liknande bolag för hela länet år 1844.


På Kræmers initiativ presenterades flera viktiga kungliga propositioner för rikets ständer, inklusive en 1840 om upprättande av ett lantbruksinstitut vid Ultuna, en 1844 om stamholländeriers uppsättande i olika delar av riket och en 1856 om en geologisk undersökning av fosterjorden. Han var flera gånger medlem i ridderskapet och adeln i utskott vid riksdagarna, inklusive statsutskottet 1844 och 1847 samt särskilda utskottet 1853 för brännvinslagstiftningen. Kræmer, som avböjde erbjudandet att bli överståthållare i Stockholm år 1844 och civilminister år 1847, avgick från sin post som landshövding år 1862. Han lämnade också ordförandeskapet i styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut år 1861, ett uppdrag han hade haft sedan institutets start år 1848. År 1866 publicerade han sina memoarer, och 1837 blev han friherre. Han blev också hedersledamot av Lantbruksakademien 1844 och var medlem av Krigsvetenskapsakademien sedan 1828. Robert von Kræmer är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.