Rutger von Aschenberg (1621-1693). Militär och ämbetsman, av Carl Gustaf Fehrman 1790 - Ocirkulerat praktexemplar

4 500 kr

Rutger von Aschenberg (1621-1693). Militär och ämbetsman
Rutger von Ascheberg föddes den 2 juni 1621 på godset Berbonen i Kurland, Lettland, och avled den 17 april 1693 i sitt hem vid Stora torget (senare Gustaf Adolfs torg) i Göteborg. Han var en svensk greve, militär och ämbetsman. Hans karriär inkluderade flera höga militära och ämbetsmannatitlar, bland annat blev han överste år 1656, generalmajor av kavalleriet år 1664, generallöjtnant år 1670, och friherre år 1673. Han befordrades till general år 1674, fältmarskalklöjtnant år 1677 och fältmarskalk år 1678. Von Ascheberg utsågs även till generalguvernör över de tidigare danska landskapen Skåne, Halland, Bohuslän och Blekinge år 1680. Han blev kungligt råd år 1681 och greve den 10 december 1687. Ett ocirkulerat praktexemplar med full präglingsglans och fin lätt originalpatina. Slagen för Svenska akademien 1790. Av Carl Gustaf Fehrman. Silver. 32 mm. 16.85 g. Svensén 14. Hyckert I:76. 


Åtsida
Aschenbergs högervända bröstbild, under bilden gravörens initial: "F". I omskriften: "IDEM PACIS ERAS MEDIUSQUE BELLI" som översatt lyder: "'Du var lika stor i frid och omgiven af krigets farligheter".


Frånsida
En krans sammansatt av en lager och en ekelöfskvist och nedantill hopfästad av en Murkrona. I centrum text på åtta rader: "RUTG(erus) AB ASCHEBERG COM (es) SEN (ator) R(egis) MARESCH (allus) PLUR (ium) PROV (inciarum) GUBERNAT (or) NATUS MDCXXI SVEC(iae) COMMODO IMPENS (is) ANNIS LV OB (iit) MDCXCIII 'RUTGER VON ASCHEBERG" som översatt lyder: "Greve, Kungligt Råd, Fältmarskalk, General-Guverneur över flera provinser, född 1621. Efter 55 år till Sveriges bästa använda, död 1693"