Samuel Conrad Flodin (1726-1800). Borgmästare i Stockholm av Lars David Lunderberg

3 500 kr

Samuel Conrad Flodin (1726-1800). Borgmästare i Stockholm
Ett underbart helrött exemplar i brons. Full präglingsglans och endast obetydliga kontaktmärken. Kvalitet 01/0. Av Lars David Lunderberg 1800. Brons. 35 mm. 12.05 g. Hyckert I:332:1. Präglad vid Kungliga Myntverket år 1800 på uppdrag av assessors Johan L. Odhelius och N. M. Rulander samt rådmannen Stenhammar, som var utsedda att verkställa Flodins testamente. I testamentet hade Flodin bestämt att 17.025 Riksdaler Banco skulle avsättas till stipendier för studenter från Östergötland och Stockholms nation vid Uppsala universitet, samt en något mindre summa för att stödja ungdomar som studerade vid Linköpings gymnasium.


Åtsida
Flodins högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "Lunderberg". I omskriften: "SAMUEL CONRAD FLODIN BORGMÄSTARE I STOCKH"


Frånsida
Text på åtta rader: "AT EN FÖR UNGDOMENS UNDERVISNING NITÄLSKANDE MEDBORGARE F.1726 D 1800  AF TESTAM: VÄRKSTÄLLARE "


Mer om Flodin
Samuel Conrad Flodin föddes den 25 september 1726 i Lommaryds socken och avled den 9 juni 1800 i Stockholm. Han var en svensk jurist.

Flodin var son till kyrkoherden Samuel Flodin och började sin utbildning vid Linköpings läroverk. År 1745 blev han student vid Lunds universitet och 1748 vid Uppsala universitet, där han samma år avlade en juridisk examen. Han fortsatte sina studier utomlands, bland annat i Göttingen under åren 1749-1750.

År 1753 blev Flodin auskultant i Svea hovrätt, 1756 vid rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm och 1757 extraordinarie notarie vid Norrmalms kämnärsrätt. Han blev förste brottmålsnotarie där år 1759, civilnotarie år 1761 och primariekämnär år 1770. Flodin arbetade också som rådhusnotarie från 1758, andre rådhusnotarie från 1767 och förste rådhusnotarie från 1769, innan han blev rådman år 1774. År 1775 blev han preses i Norrmalms östra kämnärsrätt och år 1786 ledamot av justitiekollegium.

År 1791 erhöll Flodin borgmästares namn, heder och värdighet. Han fick avsked från rådmansbefattningen med bibehållen lön år 1796. Från och med 1786 var han även medlem i Uppfostringssällskapet.