Carl XVI Gustafs tronbestigning den 15 september 1973 av Axel Wallenberg

1 500 kr

Carl XVI Gustafs tronbestigning den 15 september 1973 av Axel Wallenberg
En vacker modern medalj i hög relief, redan 50 år gammal. Silver 47.66g, 40mm, LL 48


Mer om den framstående gravören Axel Wallenberg
Axel Gereon Wallenberg föddes den 22 maj 1898 i Nässjö och avled den 14 januari 1996 i Danderyd. Han var en svensk skulptör, medaljkonstnär och tecknare. Wallenbergs föräldrar var dekorationsmålaren Bernhard Wallenberg och hans hustru Mathilda Ströberg. Efter att familjen flyttade till Katrineholm och senare till Södertälje började han sina studier vid Borgarskolan i Stockholm, där han först utbildade sig i bokföring. Senare övergick han till konststudier och studerade kvällskurser på Tekniska skolan, Althins målarskola samt Edward Berggrens och Gottfrid Larssons Konstskola. Han utbildade sig även vid Kungliga konsthögskolan under ledning av Carl Milles mellan åren 1922 och 1927. Wallenberg fortsatte att fördjupa sina studier genom resor till olika länder som Danmark, Tyskland, Rom, Florens och Paris.

Som skulptör arbetade Wallenberg med olika material och deltog i flera tävlingar för utsmyckningsuppdrag från och med år 1926. Han utförde även medaljer och minnespenningar, bland annat för den svenska undsättningsexpeditionen till Spetsbergen 1928 och Stockholmsutställningen 1930. Han var också känd för sina porträttskulpturer och sina kyrkliga arbeten, där han bidrog med utsmyckningar till flera kyrkor runt om i landet. Wallenberg ställde ut sina verk både nationellt och internationellt, och var representerad i flera konstföreningars utställningar.

Efter Carl Milles död 1955 tog Wallenberg över ansvaret för Millesgården fram till sin pensionering 1983. Han var aktiv inom olika konstnärsföreningar och fick flera priser och utmärkelser under sin karriär. Axel Wallenberg är begravd på Djursholms begravningsplats och var gift med Britta Winge från år 1930. De fick en dotter vid namn Birgitta år 1931.