Segern över danska hären i slaget vid Lund den 4 december 1676 av Arvid Karlsteen - Mycket sällsynt - RR

19 500 kr

Segern över danska hären i slaget vid Lund den 4 december 1676 av Arvid Karlsteen
En synnerligen signifikant krigsmedalj som minner om vårt krigiska förflutna och de ständiga krigen med Danmark, denna medalj präglad i samband med det så kallade Skånska kriget. Mycket sällsynt och vackert exemplar, frånsidan dock med lite beläggningsrester. Tenn, 71.5g, 58mm, Hildebrand 55, kvalitet 01.Åtsida
Konungens högervända lagerkransade byst iklädd manteldraperat harnesk, i axelavskärningen gravörens initialer "AK". I omskriften: "CAROLVS•XI•D: G:REX•SVECIÆ."


Frånsida
Konungen stående i antik dräkt hållande spjut och sköld, i avskärningen gravörens initialer "AK". I omskriften: "IN SPEM ET GLORIAM TEMPORVM." som kan översättas till: "I hopp om och ära av tiderna"