Segern vid Fraustadt och freden i Altranstädt 1706 av Müller

7 950 kr

Segern vid Fraustadt den 13 februari 1706
Slaget anses vara en av den svenska militärhistoriens största segrar, och Rehnskiölds taktik i slaget har jämförts med den som Hannibal använde under slaget vid Cannae. I februari 1706 skickade Sachsen en armé på 20 000 soldater under fältmarskalk Schulenburgs befäl mot Rehnskiölds armékår, i syfte att besegra den och senare förena sig med de ryska trupperna vid Grodno. Rehnskiöld genomförde en skenmanöver i syfte att lura Schulenburg till en mer fördelaktig terräng för sitt kavalleri. Den 13 februari möttes arméerna utanför Fraustadt, där det svenska kavalleriet jagade bort det sachsiska kavalleriet och i samarbete med de svenska fotsoldaterna lyckades Rehnskiöld genomföra en dubbel omfattning, vilket fullständigt krossade Schulenburgs armé. Tre fjärdedelar av armén stupade eller tillfångatogs efter slaget, medan de svenska förlusterna uppskattades till runt 1 400 soldater. 


Med hotet från August II avvärjt kunde Karl XII jaga bort de ryska trupperna vid Grodno, och i september tågade han in i Sachsen och tvingade August att sluta fred med Sverige i Altranstädt i Sachsen den 14 september 1706 mellan Sverige och Polen å ena sidan och Sachsen å den andra. Genom freden tvingades kung August den starke att avsäga sig den polska kronan, erkänna Stanislaus som kung i Polen, skilja sig från ryska förbundet och utlämna Johann Patkul.


Präglad i 2/3 Riksdalers vikt - Charmigt cirkulerad
En historiskt signifikant medalj i charmigt cirkulerat skick med bra bottenlyster och vacker guldskimrande patina. Uppenbarligen har medaljen varit en amulett som förvarats i fickan och vårdats ömt av sin ägare. Graverad av Philipp Heinrich Müller i Nürnberg. Silver, kvalitet ca 1+, 18.52g, 37mm, Hildebrand 99


Åtsida
Merkurius, med sin stav i hand och fladdrande mantel, flyger över den befästade staden Leipzig. I omskriften: "ALTA PAX GENTEIS ALAT ENSESQVE LATEANT." och i avskärningen: "LIPSIA". Hela texten översatt lyder: "Den djupa freden må ge näring åt folken, och svärden må hållas dolda. - Leipzig."


Frånsida
Mars i krigsrustning och Herkules naken, med lejonhuden över axlarna, hälsande på varandra och nedtrampande en halvnaken människofigur med håret i vild oordning och en orm i handen. I omskriften: " COGNATO SANGVINE VICTA. " och i avskärningen: "PAX SVECIAM INTER ET POLONIAM PACTA ALT RANSTAD. MD CC VI."  På marken gravörens initialer: "P. H. M." Hela texten översatt lyder: "Den besegrades av blodsförvanter. - Fred sluten mellan Sverige och Polen i Altranstadt 1706."


Randskrift: + IIDEM INTER SE POSITO CERTAMINE REGES FOEDERA IVNGEBANT. VIRG. Randskriften i översättning lyder: "Sedan dessa konungar sinsemellan slutat strida, slöt de fördrag. Vergilius"