Sigismund nedlägger grundstenen till en byggnad för jesuitordern 1604 - Ex. Bonde - XR

75 000 kr

Konungen nedlägger grundstenen till en byggnad för jesuitordern 1604 - Ex. Bonde - XR
Detta exemplar som ingått i friherre Bondes samling på Ericsbergsslott är det enda kända i privat ägo. Ytterligare ett exemplar är känt i brons och ingår i Uppsala universitets myntkabinetts samling. Tenn, 45.4g, 56.5mm, Hildebrand 17, kvalitet 1+/01. Ex. Bonde (Künker & Nordlind 2008:145:7012)


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, i fältet till vänster den Polska örnen och till höger den Litauiska ryttaren. I omskriften: "SIGISM:III•POL:ET.SVEC•REX• AN:REG:POL:XVII:SVEC:XI•". Texten översatt: "Sigismund III, konung av Polen och Sverige, i hans sjuttonde regeringsår över Polen, i hans elfte dito över Sverige"


Frånsida
I omskriften: "IHS•AD•DEI OPT:MAX:GLORIAM•SOCIETATI•IESV M•DCIV" och i centrum text på nio rader: " SACER• /ADTE NEBRAS / DESCENDOLAPIS / NON ME SOLITERVM / VIDEDIS / DONEC EXTREMO / QVASSA TVMVLTV / TERRA REVOMET / •OMNIA•". Texten översatt: "Jesus, människornas frälsare. Till Guds, den Högstes ära, åt Jesuiterorden 1604 - Jag, en helig sten, stiger ned till mörkret. Du, o sol, skall icke återse mig, förrän jorden, skakad av den sista hemsökelsen, ger ifrån sig allt."