Sigurd Curman (1879-1966) Riksantikvarie - graverad av Erik Lindberg

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sigurd Curman (1879-1966) Riksantikvarie - graverad av Erik Lindberg
Härligt stor silvermedalj, 65mm, 106.25g, UE 468, kvalitet 01. Ett exemplar utdelad i guld till Curman (unik) och ett mindre antal präglade till Kungliga Historie och Antikvitets Akademiens medlemmar m.fl 1956. Guldexemplaret präglades 30 november 1955 och överlämnades till Curman i Vitterhetsakademien den 6 december samma år då han avgick som preses. Åtsidan är modellerad efter en förstudie Erik Lindberg gjorde 1942 för den stora reliefbild av honom, som nu är uppsatt i entréhallen till Historiska museet. Därav årtalet 1942 under bilden på medaljen.


Åtsida
Curmans vänstervända bild, under bilden gravörens namn: "E. LINDBERG 1942". I omskriften: "SIGURD CURMAN"


Frånsida
På fältet tre kvinnofigurer symboliserande Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens vetenskapsgrenar: historien, antikviteterna och vitterheten. Däröver texten på fem rader: "REGIA ACADEMIA LITTERARVM HISTORIARVM ANTIQVITATVM D.D.", längre ned i fälten: "ANNO MCMLV.". I omskriften: "AEDIFICANS. SEV RESTITVENS DVX VSQVE MANEBAT" som kan översättas som: "Vare sig han skapade nytt eller återställde det gamla - städse förblev han den ledande".
 


Jon Sigurd Curman: En man med passion för arkitektur och historia
Jon Sigurd Curman föddes den 29 april 1879 i Stockholm och dog den 14 februari 1966 i Solna församling. Han växte upp i en välbärgad familj på Floragatan, där fadern Carl var läkare och modern Calla en mångsidig och framstående person. Båda föräldrarna hade ett stort intresse för kultur och konst, vilket präglade Curmans uppväxt. Familjen deltog flitigt i Stockholms kulturella sällskapsliv och Curman fick en bred allmänbildning.

Studier och tidiga intressen:
Curman studerade vid Östermalms läroverk och Norra Latinläroverket innan han avlade studentexamen 1897. Under gymnasietiden reste han tillsammans med sina föräldrar till Italien, en resa som väckte hans intresse för arkitektur och arkitekturhistoria. Han fortsatte sina studier vid Uppsala universitet och tog 1900 en filosofie kandidatexamen med inriktning mot matematik, fysik, kemi och estetik. Han studerade även arkitekturhistoria och insåg vikten av praktiska kunskaper inom byggnadskonsten. Därför påbörjade han en arkitektutbildning vid Tekniska högskolan i Stockholm, där han bland annat hade Isak Gustaf Clason som lärare.

Karriär och gärning:
Curman kom aldrig att avsluta sin arkitektutbildning, men hans passion för arkitektur och historia ledde honom till en framgångsrik karriär. Han arbetade som kyrkorestaurator, professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan och riksantikvarie 1923-1948. I dessa roller spelade han en avgörande roll för att bevara och skydda Sveriges kulturarv. Han engagerade sig i en rad projekt för att restaurera och renovera historiska byggnader, bland annat Uppsala domkyrka och Visby ringmur. Han var en produktiv författare och publicerade en mängd verk om arkitekturhistoria och kulturhistoria.

Ett rikt liv och arv:
Sigurd Curman var en betydande person inom svensk kulturhistoria. Hans passion för arkitektur och historia, i kombination med hans gedigna kunskaper och engagemang, ledde till stora insatser för att bevara Sveriges kulturarv. Han har lämnat ett bestående arv genom sina verk och sin gärning, och inspirerar än idag generationer av arkitekter, historiker och kulturintresserade.