Moskoviterna besegrade vid Holowczyn 1708 – Karl XII:s sista seger - av Karlsteen & Westman - Möjligen UNIK HYBRID!

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Slaget vid Holowczyn 1708 – Karl XII:s sista seger
Efter sju år av krig beslöt Karl XII i augusti 1707 att bryta upp från Sachsen, där han befann sig med sin här. Han vände sig österut för att ta itu med hotet från Ryssland. Innan det katastrofala nederlaget skulle drabba den svenska armén vid Poltava en julidag 1709, skulle Karl XII dock vid den lilla staden Holowczyn i nuvarande Vitryssland skapa svensk krigshistoria. Här skulle han den 4 juli 1708 uppleva en av sina främsta segrar. Totalt förfogade Karl XII över 10 000–11 500 man. Klockan halv tre på morgonen den 4 juli började det svenska artillerietatt beskjuta de ryska ställningarna. Efter en timmes eldgivning beslöt den svenske kungen att man skulle vada över floden trots att vattnet nådde upp till brösthöjd. Livgardet som tillsammans med konungen var först över floden led svåra förluster när ryska kanonkulor och kartescher träffade soldat­massan, men strax kom resterande delen av armen över. Den ryska fronten kom snabbt i upplösning. ”Det går bra, de är redan slagna”, utropade Karl XII segervisst till sina trupper. Den svenska infanteriattacken löste nu upp de ryska förbanden som skingrades åt olika håll i panik. Några ryska bataljoner höggs ned till sista man – trots böner om nåd – av de framryckande svenskarna. Vid det här laget var ryssarna redan besegrade och Karl XII lät blåsa till samling så att regementena återigen kunde ordnas. Kungen övertog befälet och beordrade att man skulle förfölja de flyende resterna av det ryska kavalleriet med full kraft. Svenskarna högg ned ett stort antal ryssar under den långa jakten. Efteråt kantades flyktvägen av hundratals ryska lik och hästkadaver som vittnade om den fullständiga svenska segern. Det finns inga säkra siffror på antalet döda och sårade i slaget vid Holowzcyn, men svenska uppgifter talar om omkring 260 döda och lite drygt 1 000 sårade i de egna leden. På rysk sida ska enligt vissa svenska källor över 5 000 man ha dött, sårats eller ha saknats, dessa siffror är dock säkert överdrivna. Denna seger var den sista Karl XII:s armen fick innan det katastrofala nederlaget vid Poltava 1709. (Källa Militär historia)Om medaljen och dess sällsynthet - Möjligen UNIK HYBRID!
En synnerligen intressant och historisk signifikat medalj av störst militärhistoriska intresse. Ett tekniskt ocirkulerat exemplar med fullt bevarad präglingsglans, endast med mindre märken av hantering och helt obetydligt kabinettsslitage på de högsta partierna. Medaljen är en hybrid, dvs man har av misstag blandat ihop stampar från olika gravörer och tidpunkter. Åtsidans stamp är graverad av Arvid Karlsteen och användes för medaljer utgivna 1706 med anledning av freden i Altranstädt (Hildebrand 96). Frånsidan stamp som gäller själva anledningen är graverad av Bengt Westman och utgiven med anledningen av segern i slaget vid Holowczyn 1708 (Hildebrand 135). Det förekommer då och då att hybrider uppstår, tex ingick ett tennexemplar i Cronas samling 1937:491, där åtsida graverad av Karlsteen med anledning av Freden i traventhal 1700 (HK33) kombinerats med Westmans frånsida (HK135). I mina efterforskningar i Kungliga Myntkabinettets och Uppsala Universitets myntkabinett har jag dock inte noterat någon enda hybrid av den här utbjudna HK96)(HK135. Medaljen saknades även i samtliga stora medaljsamlingar som sålts i modern tid, greve Bonde 1908-1910, Sven Svensson 1963-2020, Sune Eberhard Crona 1937. Möjligtvis rör det sig om en helt unik stampkombination. Medaljer graverade av Bengt Westman (Hildebrand 135) och utgivna till segern i slaget vid Holowczyn den 4 juli 1708 är i sig självt mycket sällsynta och sällan förekommande på marknaden. Intressant nog förekommer hybrider också med åtsidor graverade av Westman (Hildebrand 159) präglade och utgivna 1711 med anledning av "Nya förhoppningar hos svenska folket". En vardera av HK 135, HK 159)135 i silver ingick i greve Bondes samling som såldes av Künker och Nordlind 2008 i Osnabrück (Nr 7424 och 7425), där hybriden, ett silverexemplar i kvalitet 01, klubbades för 7.000 Euro utan köparprovision. Denna hybrid är sålunda extremt sällsynt, möjligen unik! Tenn, kvalitet 01, 48.46g, 52mm. Hildebrand 96)(135


Åtsida
Konungens högervända bröstbild med kort, eget, hår bärande harnesk. Gravörens monogram under bilden "AK". I omskriften: "CAROLVS XII D G REX SVECIAE".


Frånsida
Krigets gudinna Mars stående med spjut i ena handen och andra handen vilande på en sköld med tre kronor. I omskriften: "INHIBET NEC FLAMMA NEC VNDA" och i avskärningen: "VABISSA VADO TRANSITA ET MOSCHII FVSI D IV IVLII A MDCCVIII". Hela texten översatt lyder: "Varken eld eller vatten står honom i vägen - Vabisån övervadad och moskoviterna slagna den 4 juli år 1708".