Södermanlands läns kungliga hushållningssällskap av Erik Lindberg 1914 i vacker Jugendstil - Respektera och värdesätt arvet

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Södermanlands läns kungliga hushållningssällskap av Erik Lindberg 1914 i vacker Jugendstil
På åtsidan, överst en dignande fruktkorg över sällskapets namn och länets vapensköld,  vid sidorna girlander av frukter i typisk härlig Jugendstil. På frånsidan en såningsman med devisen: "UR FÄDRENS MÖDA SPIRARAR SÖNERS LYCKA". Silver, 67.4g, 52mm, UE 128, kvalitet 01.


Frånsidans text bär med sig flera djupa budskap. Det påminner oss om vikten av att respektera och värdesätta arvet från våra förfäder, och det betonar att vi är en del av en lång kontinuitet. Vårt liv och vårt arbete är inte isolerade händelser utan en del av en större historia och ett sammanhang. Det är vårt ansvar att använda de möjligheter och resurser vi har ärvt på ett ansvarsfullt och målmedvetet sätt.

Texten uppmanar oss att tänka på konsekvenserna av våra handlingar, inte bara för oss själva utan även för kommande generationer. Genom att förstå och hedra vårt arv och ta ansvar för vår roll inom den stora sammanhanget kan vi arbeta tillsammans för att skapa en positiv framtid. Det påminner oss om det ömsesidiga beroendet mellan olika generationer och betonar vikten av samarbete för att främja vår egen och våra efterföljares lycka och framgång.