Sophia Albertinas vård om barnhusets barn 1783 av Carl Gustaf Fehrman

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sophia Albertinas vård om barnhusets barn 1783 av Carl Gustaf Fehrman
Medaljen är av flera skäl mycket intressant och den gav till och med upphov till en "medaljcensur". Sedan Frimurarbarnhuset brunnit ner på själva julafton 1783 tog prinsessan Sofia Albertina hand om alla de husvilla barnen och inkvarterade dem i sitt palats vid Gustav Adolfs torg (då Norrmalmstorg) i Stockholm i väntan på att de skulle få en ny bostad. 


Med felstavad inskrift: Krukornas syster istället för Vasarnas syster
Som en hyllning beslöt ett antal frimurare i Stockholm att hedra henne med en medalj. Inskriften författades av lagman Johan Simmingsköld. Om det var av elakhet eller okunnighet han åstadkom den felaktiga inskriften får vi väl aldrig veta. Det skulle ha stått VASARUM SORORI, d.v.s. "Åt vasarnas syster", men istället blev det VASORUM SORORI som översatt blir "Åt krukornas syster". Tänk vad en enda felaktig bokstav kan betyda! 


Gustav III var ju mycket stolt över sin (avlägsna) härstamning från Vasaätten, vilket förklarar inskriften. Simmingsköld rymde 1784 från Sverige (dock av andra skäl) och dömdes i sin frånvaro för bedrägeri 1786. Han förlorade också sitt adelskap. Detta inskriftsfel ledde nog till många gapskratt bland de latinkunniga, som var många fler på den tiden än idag. Det i våra ögon ganska lustiga felet gav upphov till en förordning 1786, enligt vilken alla vid Kungl. Myntet slagna medaljer först skulle granskas av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens inskriftsnämnd innan de kunde präglas. Denna förordning gällde till senare hälften av 1900-talet. Prinsessan Sophia Albertina var dotter till konung Adolf Fredrik och syster till konung Gustav III.


Ett ocirkulerat toppexemplar, präglad i hög relief. Brons, 21.2g, 35.8mm, Kvalitet 01/0. RR. Graverad av C.G. Fehrman. Hildebrand 3. En obetydlig ärgfläck i frånsidans krans. Ex. Ulf Nordlind auktion 2011, nr 599. Utöver det här utbjudna exemplaret känner jag endast till ytterligare ett exemplar som såldes på MISAB:s internetauktion 13. Totalt två noterade exemplar och som sådant mycket sällsynt!


Åtsida
Sophia Albertinas högervända bild, i halsavskärningen gravörens namn "C•FEHRMAN•". I omskriften: "SOPHIA ALBERTINA PRINCEPS SVECIAE•"


Frånsida
Text på två rader inom en tät eklövskrans, i omskriften: "VASORUM SORORI• / D•XXIV DEC•MDCCLXXXIII•"