Sophia Magadalenas kröning 1772 av Ljungberger - PRAKTEXEMPLAR i tenn - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Drottningens kröning i Stockholms storkyrka den 29 maj 1772
Drottningens kröning skedde omedelbart efter hennes makes Gustav III:s kröning. Hennes krona påsattes av ärkebiskopen Magnus Beronius och riksrådetfFriherre Kristofer Falkengren.


Om medaljen och dess sällsynthet - RRR
Ett tekniskt ocirkulerat praktexemplar med fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta punkterna och obetydliga hanteringsmärken. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren inte ett enda exemplar i tenn sålts. Medaljen saknades även i samtliga större medaljsamlingar som sålts i modern tid såsom friherre Bondes samling, i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och saknades även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna tennexemplaret är sålunde det enda  jag känner till enligt ovanstående statistiska källor och som sådant extremt sällsynt. Graverad av Gustaf Ljungberger. Praktexemplar. Kvalitet 01/0, RRR, Tenn, 49.6g, 56.5mm. Hildebrand 2. Ett tillfälle för finsmakaren och samlaren av extrema kvaliteter och rariteter.

 

Åtsida
Drottningens krönta högervända bröstbild bärande hermelinsmanteln fästad genom ett smycke över axeln. Nedanför gravörens initialer: G. L. I omskriften: "SOPHIA MAGDALENA D. G. REGINA SVECIAE"


Frånsida
Den krönta drottningen stående framvänd i full kröningsskrud och med spiran och riksäpplet i händerna.  I omskriften: "MAGNORUM SOBOLES REGUM" och i avskärningen: "SOLIUM OCCUPAT. MDCCLXXII." som översatt lydre: "En avkomma av stora konungar - intager tronen 1772.