Sophia Magdalenas begravning - Kastmynt 1/3 Riksdaler 1813 - Medaljpräglad och exceptionell

19 500 kr

Sophia Magdalenas begravning - Kastmynt 1/3 Riksdaler 1813

Medaljpräglad och exceptionell
Möjligen det bästa existerande exemplaret, hårt och närmast medaljpräglad, med höga uppstickande och vassa kanter. Underbar relief och fantastiska fält, frånsidan lätt dubbelpräglad, med det första slaget något vridet i förhållande till slutslaget. Kvalitet 01/0, ett mynt för finsmakaren av härlig präglingsteknisk kvalitet. 9.69g, 31mm, SMB 25. Utan gravörinitial under bilden.

 

Sophia Magdalena's Funeral - Largesse money - 1/3 Riksdaler 1813

Medallion-struck and exceptional
Possibly the finest existing specimen, hard and almost medallion-struck, with high raised and sharp edges. Wonderful relief and fantastic fields, reverse slightly double-struck, with the first strike slightly twisted in relation to the final strike. Quality 01/0, a coin for the connoisseur of superb minting quality. 9.69g, 31mm, SMB 25. Without engraver's initial under the image. Grade: 01/0 (EF/UNC).