Ständernas firande 1756 då de lyckats avstyra Lovisa Ulrikas försök till statskupp - Ex. Crona 1937 - RAR

7 500 kr

Rikets ständers tacksägelser för frihetens bevarande, genom att upptäcka och tillintegöra drottningens planer på statskupp 1756
Frihetstiden (1718–1772) kännetecknas av att den yttersta politiska makten låg hos riksdagen, medan kungamakten var svag. Efter Fredrik I:s död 1751 övertogs tronen av Adolf Fredrik, varvid Lovisa Ulrika blev drottning. Lovisa Ulrika ogillade ständerväldet och betraktade monarkin som den ideala styrelseformen. Den utlösande faktorn av kuppförsöket var återinförandet av den så kallade kungliga namnstämpeln, samt regeringens utnämning av den hattrogne C.F. Scheffer till kronprins Gustavs uppfostrare. Kuppen 1756 var ett misslyckat kuppförsök som planlades av drottning Lovisa Ulrika för att återinföra monarkins politiska makt. Fyra adelsmän som var delaktiga i kuppförsöket torterades och avrättades den 23 juli 1756: greve Eric Brahe, Gustaf Jakob Horn af Rantzien, Magnus Stålsvärd och Johan Puke inom synhåll för slottet. Den 26 juli, tre dagar senare, halshöggs ytterligare fyra män: Carl Angel ("löparen Ernst") och underofficerarna Gabriel Mozelius, Per Christiernin och Israel Israelsson Escholin. Adolf Fredrik tog avstånd från kuppförsöket och Lovisa Ulrika kom undan med blotta förskräckelsen, men det misslyckade kuppförsöket medförde att kungaparets makt nu inskränktes ännu mer. Efter dessa åtgärder vidtagits instiftade Ständerna en särskildtacksägelsefest den 3 december 1756 som var tänkt att firas varje år till minne av frihetens bevarande. Dessutom utgavs flera medaljer till samma anledning, däribland den här utbjudna. Ett synnerligen signifikant historiskt objekt.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Crona 1937:633
Ett synnerligen tilltalande exemplar med underbar stålgrå originalpatina och mycket vacker blå-röd-guldskimrande präglingsglans bevarad. Medaljen har hanterats och sannolikt uppvisats genom seklerna som ett memento över Lovisa Ulrikas statskuppförsök och Ständernas motreaktion. Fälten har en del hanteringsmärken och de upphöjda partierna visar ett lätt slitage, men fortfarande ett mycket charmigt och vackert exemplar. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett silverexemplar noterats, nämligen friherre Bondes exemplar som såldes av Kuenker och Nordlind 2008 med objektsnummer 7560. Medaljen saknades i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel. Ytterligare ett exemplar känner jag till, nämligen det här utbjudna som ingick i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 633. Totalt känner jag sålunda till tre exemplar enligt ovanstånde statistiska källor och som sådan sällsynt. Graverad av Daniel Fehrman. Kvalitet god 1+/01, R, 14.4g, 34.7mm. Hildebrand 29. 


Åtsida
Solstrålar över kräftans tecken i zodiaken, vid sidorna moln. I omskriften: "RETROGRADUS." och i avskärningen: "SEDITIOSORUM CONATUS". hela texten översatt lyder: "Avvärjt är de upproriskas försök". Kräftans tecken symboliserar tiden, juni månad, för då konspirationen fullständigt upptäcktes. Medaljen och dess symbolism torde ha varit besk medicin som drottningen nu tvingades le åt.


Frånsidan
Text på sju rader: "IUNIUS MENSIS VERGENS SVECIS SAEPE FAUSTUS EX DECRETO ORDD. REGN AB A. MDCCLVI. SEMPER FESTUS ESTO". Texten översatt lyder: "Slutet av juni månad, ofta lyckobringande för svenskarna, skalle nligt beslut av rikets ständer, från och med år 1756 alltid vara högtidligt firat".