Statssekreterare Karl Albrekt Rosenadler 1717-1799 av Gustaf Ljungberger

4 500 kr

Statssekreterare Karl Albrekt Rosenadler 1717-1799 av Gustaf Ljungberger
En sällsynt bronsmedalj utgiven av Vetenskapsakademin 1778. Brons, 67g, 53mm, Hy XVII:I:330


Åtsida
Rosenadlers högervända bröstbild, i omskriften: "CAROLUS ALBERTUS A ROSENADLER "


Frånsida
Text på sex rader inom en lagerkrans: "REG ACADEMIA / SCIENTIARUM / STOCKHOLMENSIS / SOCIO / MUNIFICO / MDCCLXXVIII"