Sten Sture den äldre (1470-1497, 1501-1503) - Ex. Sven Svensson

6 500 kr

Sten Sture den äldre (1470-1497, 1501-1503) - Ex. Sven Svensson (SS618)
Västerås. Örtug. På åtsidan, trekronorssköld, i omskriften: "SCS ERICVS REX". På frånsidan, krönt uncialt A omgivet av småbladiga rosor, i omskriften:"MONETA AROSIENS". SMB 394, LL 5b. Frösell 234. 1.77 g, obetydligt korrossion, kvalitet cirka 1+