Sten Sture den yngre (1512-1520) av Carl Enhörning (1817)

2 500 kr

Sten Sture den yngre (1512-1520) av Carl Enhörning (1817)
Kvalitet 01/0)(01, frånsidan något ojämn patina, 13.4g, 33mm, Hildebrand 9:2

Ingår ej i den numrerade officiella Hedlingers regentlängd, men förefaller vara kraftigt inspirerad av denna. Medaljen är ej beskriven i Hildebrands kungliga medaljer, dock finns den upptagen i hans bok över enskilda personer från 1860, sid 9, nr 2.


Åtsida
Sten Stures högervända bröstbild, under bilden gravörens initialer: "C•E•". I omskriften: "STENO STURE JUNIOR". Under bilden gravörens initialer: "C•E•"


Frånsida
Text på fem rader: "GUBERNATOR REGNI / AB ANNO 1512 / PRO LIBERTATE PATRIAE / PUGNANS / OCCUB•1520". Översättningen till svenska är: "Regerande riksföreståndare, från år 1512, kämpande för fäderneslandets frihet,  avled 1520"