Sten Sture den yngre av Carl Enhörning - Ett fantastiskt härligt exemplar

2 500 kr

Sten Sture den yngre av Carl Enhörning
Brons, Hildebrand (enskilda medaljer) 9:2, Kvalitet 01/0. Ett fantastiskt härligt exemplar, 14.1g, 33mm

Ingår ej i den numrerade officiella Hedlingers regentlängden, men förefaller vara kraftigt inspirerad av denna. Medaljen är ej beskriven i Hildebrands kungliga medaljer, dock finns den upptagen i hans bok över enskilda personer från 1860, sid 9, nr 2.