Sten Sture den yngre av Carl Enhörning - Mycket sällsynt

7 500 kr

Sten Sture den yngre

En mycket vacker silvermedalj, tydligt inspirerad av Hedlingers numrerade regentlängd och förvillande lik medaljerna ur denna serie. Dock är Sten Stures bild vänd åt höger i motsats till den avbildning som ingår i Hedlingers regentlängd och där dess motsvrighet är graverad av Daniel Fehrman. Varför den konstnärligt begåvade och högproduktive Enhörning så till den milda grad kopierade förlagan i sin komposition är för mig ett frågetecken. Kanske var det ett utslag av en önskan om att få sin design accepterad och möjligen få leverera medaljer till Sveriges officiella Historica Metallica. Carl Enhörning har inga medaljer representerade i denna regentlängd. Oavsett skäl är Enhörnings medaljer mycket sällsynta. I silver är den här utbjudna den enda jag i ögonblicket känner till. I brons känner jag till två exemplar. Silver, 13.9g, 33mm, kvalitet ca 01, graverad av Carl Enhörning. Medaljen finns ej upptagen i Hildebrands bok över kungliga medaljer, dock finns den upptagen på sidan 1 som nummer 2 i hans bok över enskilda personer utgiven 1860.


Åtsida
Sten Stures högervända bröstbild, under bilden gravörens initialer: "C•E•". I omskriften: "STENO STURE JUNIOR"


Frånsida
Text på fem rader: "GUBERNATOR REGNI / AB ANNO 1512 / PRO LIBERTATE PATRIAE / PUGNANS / OCCUB•1520"