Sten Sture den yngre av Johann Carl Hedlinger - Nr 42 ur Hedlingers regentlängd

1 500 kr

Sten Sture den yngre av Johann Carl Hedlinger - Nr 42 ur Hedlingers regentlängd
Brons, 14.22g, 33mm, Kungliga medaljer nr 43c, kvalitet 01, obetydlig stampspricka i fältet på åtsidan.


Åtsida
Sten Stures vänstervända bröstbild, bart huvud, i rock med broderad krage och överrock. Nedanför bilde, gravörens initialer: "I•C•H•". I omskriften: "STENO STVRE IVN•ADMINISTR•REGNI•"


Frånsida
Sten Stures ordningsnummer i serien och hans namn, titlar och livsdata: "42• / F•E•1512• CHRISTIERNVS II• OPE RVSSORVM / ET GVSTAVI TROLLE / ARCHIEPISCOPI / NEGOTIVM / FACESSIT• / M•1520•"


Om Sten Sture den yngre
Sten Sture den yngre, Sten Svantesson Sture, föddes 1492 eller 1493 och avled den 3 februari 1520. Han var en svensk riddare och Sveriges riksföreståndare från 1512 till 1520. Hans föräldrar var Svante Nilsson Natt och Dag och Iliana Gädda. Som son till en av rikets stormän, från frälseätten Natt och Dag, blev den sexårige Sten dubbad till riddare av unionskungen Hans vid dennes kröning i Stockholm 1497. Under tonåren ledde han framgångsrikt militära uppdrag i faderns kamp mot kung Hans, efter att denne blivit riksföreståndare 1503. År 1510 utsågs han till riksråd och slottsherre på Örebro slott. När fadern avled i januari 1512 tog han över dennes slottslän och vann allmogens stöd. Trots att Sten Sture hade många slott anses Eksjöhovgårds slott vid Sävsjö i Småland vara hans favorittillhåll. Han använde det som jakt- och viloslott under hela sitt liv, även under sin tid som regent, trots att han dog ung, endast 27 år gammal.


Om Hedlingers regentlängd
Hedlingers regentlängd är Sveriges mest omfattande regentlängd och därtill den officiella "Historica Metallica". Totalt graverades och präglades 56 olika medaljer i serien. Motiv och texter efter förslag av Carl Reinhold Berch. Graverade av Johann Carl Hedlinger, Daniel Fehrman, Carl Gustaf Fehrman och Per Henrik Lundgren. Hedlinger påbörjade arbetet år 1734, men hann själv bara gravera titelmedaljen och dedikationsmedaljen (nummer 56) samt nummer 1, 30-55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan, Daniel Fehrman, graverade nummer 7, 8, 10-29. Sonen Carl Gustaf Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering av nummer 2, 3, 5, 6 och frånsidorna till nummer 54a och 55. Nummer 9 graverades 1842 av Per Henrik Lundgren. Endast nummer 4 har inte blivit graverad. Alla medaljerna är av lika storlek (11 linjer = 8:e storleken), stundom något litet varierande till följd av att de inte är präglade i ring. För att förstå inskrifterna på frånsidan behövs ingen annan förklaring än den som ges på titelmedaljen, nämligen att "F." betyder "filius" (son); "F." frater (broder); "N." nepos (barn av broder eller syster eller av deras barn); "E." electus (vald); "C." coronatus (krönt); "M." mors naturalis (naturlig död); "M." mors violenta (våldsam död).