Stockholms slott och Norrbro 1897 sett från Gustav Adolfs torg - Regeringsjubileum 1872-1897

1 500 kr

Stockholms slott och Norrbro 1897 sett från Gustav Adolfs torg - Regeringsjubileum 1872-1897
Ett spännande samtidsdokument där medaljen visar hög detaljrikedom med hästar, ångslupar, promenerande personer, ryttare mm. Medalj i Tenn, 69.7gram, 51mm. Osignerad. Kvalitet ca 01. 


Åtsida
Konung Oskar II vänstervända krönta bröstbild, klädd i full kröningsskrud omgivet av 25 landskapsvapen samt omskriften: "OSCAR II SVERIGES OCH NORGES KONUNG / 1872-1897"


Frånsida
Stockholms slott och Norrbro sett från Gustav Adolfs torg med ett myller av flanerande människor, ryttare och en uppstickande skorsten från en ångslup på Strömmen. I avskärningen texten:" REGERINGSJUBILEUM 1872-1897"