Svenska kungahusets ära och lycka av Johann Carl Hedlinger (1739) - Sällsynt hybrid

14 500 kr


Svenska kungahusets ära och lycka av Johann Carl Hedlinger (1739) - Sällsynt hybrid
En av det största existerande silvermedaljerna med ett pampigt dubbelporträtt av kungaparet. Detta är en så kallad hybridprägling där åtsidan av Hildebrand 59 används i kombination med frånsidan av Hildebrand 28a. Denna hybrid är mycket sällsynt och jag har endast noterat sex försäljningar i min inventering. Silver, 103.76, 62mm, SKM 40a (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Hildebrand 28var. Kvalitet c. 1+. Det som ser ut som kantskador kl 8 och kl 4 på åtsidan är metallrester från den skadade åtsidestampen.


Åtsida
Konungaparets högervända bröstbilder, i Fredriks ärmavskärning, gravörens initialer: "I•C•H•". I omskriften: "FRIDERICVS ET VLR• ELEON•D•G•REX ET REG•SVEC•"


Frånsida
Stående lejon i centrum omgiven av elva miniatyrbilder från Gustav Vasa - Ulrika Eleonora, under centrumbilden gravörens initialer: "JCH". I omskriften: "SPLENDET • IN • ORBE • DECUS". Den latinska omskriften kan översättas till: "Deras ära lyser i hela världen".