Sverige förlorar Stralsund 1715 och Karl XII tvings fly från staden

6 950 kr

Sverige förlorar Stralsund 1715 och Karl XII tvings fly från staden den 23 december
På väg hem från den fleråriga vistelsen i Bender, Turkiet stannar Karl XII i Stralsund som efter en tids belägring förloras och konungen flyr ut från staden och tar sig hem till Sverige. Antalet av Sveriges fiender ökades under loppet av år 1715 med Preussen och Hannover, vilkas regenter önskade dela rovet av Sveriges tyska besittningar. Stralsund omringades i början av juli av en Dansk, Polsk och Preussisk här, flera gånger starkare än Karls försvarstrupper. I September anlände fiendens belägringsartilleri och den 19 oktober öppnades löpgravarna. Belägringen som började den 12 juli 1715, slutade med att den svenska garnisonen kapitulerade den 23 december 1715.


På medaljens åtsida avbildas de segrande kungarna och på frånsidan den erövrade staden Stralsund. Denna medalj är utgiven som propaganda av Sveriges fiender och illustrerar den andra sidan av "myntet" i propagandakriget mellan staterna. En historiskt signifikant krigsmedalj. Osignerad, silver, 14.38g, 34 mm Galster 362, kvalitet 1+