Sverige, Fredrik I 1720-1751, Silvermedalj utgiven till Kröningen 1720 av Hedlinger - VACKERT EXEMPLAR

14 500 kr

Sverige, Fredrik I - Kröningen 1720 av Hedlinger - VACKERT EXEMPLAR
Vackert exemplar. Kvalitet 1+/01-01. Hildebrand 8, Silver, 66.01g, 52mm.


Medalj 1720 av J. C. Hedlinger med anledning av Konungens kröning i Stockholms Storkyrka den 3 maj. Åtsidan avbildar Fredrik I:s porträtt vänt åt höger, med harnesk som delvis är täckt av mantel. I harneskärmens avskärning gravörens signatur "C. HEDLINGER". På frånsidan kvinnlig arm (= Ulrika Eleonora) som kommer ut ur moln hållande en krona. Redan den 29 februari 1720 hade drottning Ulrika Eleonora uttryckt i Riksdagen sin önskan att överför a regeringen till sin man, Lantgreve Frederik av Hessen-Kassel, med vilken hon varit gift sedan 1715. Efter att han konverterat den 22 mars 1720 från den reformerade till den lutherska kyrkan valdes Friedrik den 24 mars 1720 svensk kung. Kröningen utfördes den 3 maj 1720 av ärkebiskop Mathias Steuchius i Stockholms Storkyrka, och hyllningen ägde rum den 6 maj 1720.