Sverige, Gustav II Adolf 1611-1632 med sin hustru Maria Eleonora - Minnesmedalj i Silver

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sverige, Gustav II Adolf 1611-1632 med sin hustru Maria Eleonora - Minnesmedalj i Silver
En tilltalande minnesmedalj över kungaparet från ca 1620-1630. Kvalitet 1/1+. Silver, 9.93g, 36mm.


ÅTSIDA
Konungens högervända bild I omskriften "GVSTavus ADOLPhus, Dei Gratia SVECorum, GOThorum, WANDalorum REX, Magnus Princeps Finlandiae, Dux Esthoniae ET Careliae, Ingriae DOminus." I översättning: "Gustav Adolf, med Guds nåde svears, göters och venders konung. Storfurste av Finland. Hertig av Estland och Karelen. Herre till Ingermanland".

FRÅNSIDA
Drottningens bröstbild framvänd med huvudet vridet åt vänster. I omskriften " MARIA ELEONORA, SVECorum,GOThorum, VANdalorum REGina, Magna Principissa Finlandiae, Ducissa Esthoniae ET Careliae. Ingriae Domina". I översättning: "Maria Eleonora, svears, göters och venders drottning. Storfurstinna av Finland. Hertiginna av Estland och Karelen. Härskarinna över Ingermanland".