Sverige, Gustav III 1771 - 1792, Medalj till konungens kröning 1772 av Liungberger - RAR i Brons

4 950 kr

Sverige, Gustav III - KONUNGENS KRÖNING 1772
Pampigt exemplar av Gustav III:s kröningsmedalj utdelad i samband med konungens kröning i Stockholms Storkyrka 29 maj 1772. Graverad av G. Liungberger. Hildebrand 15. Kvalitet 1+/01. Mindre märken.  Brons, 56mm, 94.65g. RAR i Brons!

ÅTSIDA
Konungens krönta bröstbild med utslaget hår, bärande kröningsdräkt med de fyra ordenskedjorna. I Omskriften "GUSTAVUS III. D. G. REX SVECIAE.". Nedaför bilden gravörens namn "LIUNGBERGER".

FRÅNSIDA
Konungen till häst i full kröningsdräkt bärande krona och spira. I omskriften "PATRIAE CURA SALUSQVE TUA". I avskärningen nedtill texten på tre rader "CORONAT. HOLMIAE / D. XXIX MAII /MDCCCLXXII."