Sverige, Karl X Gustav 1654-1660, Medalj 1658 - Tåget över stora Bält - MYCKET SÄLLSYNT - av Pieter van Abeele

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sverige, Karl X Gustav, Medalj 1658 - Tåget över stora Bält - MYCKET SÄLLSYNT
Gjuten ihålig tennmedalj signerad av Pieter van Abeele. Tillverkad i Amsterdam. Gjutna medaljer gjöts i två delar som sedan sammanfogades. Ett skickligt och högt skattat konsthantverk. Innan silvermedaljerna gjöts i den färdiga formen, gjordes någon eller några provgjutningar i tenn för att se att resultatet blev gott. Silverexemplaren är mycket sällsynta, men provgjutningarnna i tenn är extremt ovanliga och vi har vi vår inventering inte kunna hitta ett enda exemplar. Tennmedaljen är i alla avseenden likvärdig konstnärligt och historiskt med d:o silverexemplar men är i tillägg betydligt ovanligare. För dig som söker det riktigt sällsynta har du nu ett tillfälle att förvärva en både historiskt betydelsefull klenod såväl som ett sällsynt numismatiskt objekt. Senare gjutningar saknar gravörinitialer samt stadsbilden under hästen på frånsidan. Detta exemplar är en intakt originalgjutning från tiden. Gjuten i två delar, Tenn, 65.54g, 65mm. Hildebrand 30. Signerad "PVA".  Kvalitet 1+

(Den senaste försäljningen av ett silverexemplar vi noterat såldes av Nomos AG i Schweiz 2016, auktion 12, objekt 293 för 3800 Schweizerfranc ex provision, vilket motsvarar ca 43.000 kronor.)

ÅTSIDA
Konungens högervända nästan helt framvändabild med långt utsläppt hår bärande harnesk och över den mantel. I omskriften  "CAROLUS GUSTAV •  D • G •  SVEC • GOTH • VANDALOR • Q • REX •"  I armavskärningen gravörens initialer "PVA". I översättning: "Karl Gustav, med Guds nåde svears, göters och venders konung."


FRÅNSIDA
Konungen till häst bärande fjäderprydd hatt, stora ridstövlar och kommandostaven i hand. I bakgrunden, under hästens buk, ses den danska staden Roskilde med överskriften "ROO - SCHIL." I omskriften  "INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA ANO 1658•"
I översättning: "För tapperheten är ingen väg ofarbar - år 1658"


Sweden. Karl X Gustav, 1654–1660.
Plaquettepenning, or Hollow medal on the crossing by the Swedish army of the ice between Jutland to Funen and then on to Zealand during the Second Northern War, by Pieter van Abeele, Amsterdam, 1658. CAROLUS GUSTAV.DG.SVEC.GOTH.VANDALOR.Q.REX Armored and bare-headed bust of Karl X facing, turned slightly to the right; on the arm truncation, PVA. Rev. INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA AN°1658 (=no route is impassible for the brave) Karl X on horseback to right; in the background, ROO-SCHIL over view of the city of Roskilde.

Karl X, the successor of Queen Christina, involved Sweden in an almost incessant series of wars with her neighbors, especially with Poland-Lithuania and Denmark. The medal recalls one of the most memorable actions; it took place during the winter of 1658, which was so extremely cold that the Little and Great Belts separating Jutland from Zealand, the island on which Copenhagen is found, froze solid. This allowed the Swedish army, which in moving up from the north German coast had easily defeated the Danish forces arrayed before it, to cross over and threaten Copenhagen itself. This amazing action forced the Danes into a disadvantageous peace, and is the reason why the Dutch Abeele produced this medal in its honor. However, Karl X then continued his war, to everyone's disapproval and by October 1658 the Dutch fleet acted to protect the Danes: thus it is more than likely that this medal can only have been produced from c. March to the end of the summer of 1658.


Karl X. Gustav, 1654-1660.
Silberne Hohlgußmedaille 1658, von P. van Abeele, Amsterdam, auf den Zug des schwedischen Heeres auf dem Eis über den Großen Belt von Fünen nach Seeland im Februar. Geharnischtes Brustbild fast v. v. mit umgelegtem Mantel//Der geharnischte König reitet r. mit Federhut und Kommandostab, im Hintergrund angedeutet die Stadtansicht von Roskilde.

Am 30. Januar 1658 überquerte der schwedische König von Jütland aus den zugefrorenen Kleinen Belt nach Fünen. Dort schlug er das dänische Heer und nahm einen Teil gefangen. In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar setzte er seinen Zug über die zugefrorene Ostsee über Langeland und Falster nach Seeland fort und kam am 12. Februar im seeländischen Vordingborg an. Dieser Überraschungsangriff, der als eine der wagemutigsten Taten der Militärgeschichte gilt, brachte die erschrockenen Dänen zur Einwilligung in den für sie ungünstigen Frieden von Roskilde vom 26. Februar 1658.Die Rückseitenumschrift lautet: INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA (= "Für die Tapferkeit ist kein Weg unbegehbar").

#