Sverige, Karl X Gustav, Medalj 1658 - Tåget över stora Bält - MYCKET SÄLLSYNT - TOPPEXEMPLAR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sverige, Karl X Gustav, Medalj 1658 - Tåget över stora Bält - MYCKET SÄLLSYNT - TOPPEXEMPLAR
Gjuten ihålig tennmedalj signerad av Pieter van Abeele. Tillverkad i Amsterdam. Gjutna medaljer gjöts i två delar som sedan sammanfogades. Ett skickligt och högt skattat konsthantverk. Innan silvermedaljerna gjöts i den färdiga formen, gjordes någon eller några provgjutningar i tenn för att se att resultatet blev gott. Silverexemplaren är mycket sällsynta, men provgjutningarnna i tenn är extremt ovanliga. Tennmedaljen är i alla avseenden likvärdig konstnärligt och historiskt med d:o silverexemplar men är i tillägg betydligt ovanligare. För dig som söker det riktigt sällsynta har du nu ett tillfälle att förvärva en både historiskt betydelsefull klenod såväl som ett sällsynt numismatiskt objekt. Det här utbjuda exemplaret är dessutom i toppkvalitet med härlig mörk ton. Senare gjutningar saknar gravörinitialer samt stadsbilden under hästen på frånsidan. Detta exemplar är en intakt originalgjutning från tiden. Gjuten i två delar, Tenn, 53.87g, 65mm. Hildebrand 30. Signerad "PVA".  Kvalitet ca 01. Detta exemplar torde möjligtvis vara det bäst bevarade exemplaret i privata samlingar.


ÅTSIDA
Konungens högervända nästan helt framvändabild med långt utsläppt hår bärande harnesk och över den mantel. I omskriften  "CAROLUS GUSTAV •  D • G •  SVEC • GOTH • VANDALOR • Q • REX •"  I armavskärningen gravörens initialer "PVA". I översättning: "Karl Gustav, med Guds nåde svears, göters och venders konung."


FRÅNSIDA
Konungen till häst bärande fjäderprydd hatt, stora ridstövlar och kommandostaven i hand. I bakgrunden, under hästens buk, ses den danska staden Roskilde med överskriften "ROO - SCHIL." I omskriften  "INVIA VIRTUTI NULLA EST VIA ANO 1658•"
I översättning: "För tapperheten är ingen väg ofarbar - år 1658"