Sverige, Karl X Gustav & Hedvig Eleonora av Arvid Karlsteen - RRR

14 500 kr

Sverige, Karl X Gustav & Hedvig Eleonora - RRR
En pampig minnespenning som präglades för att delas ut av kungafamlijen till höga dignitärer efter Karl X Gustavs död. Graverad av Arvid Karlsteen ca 1680.Medaljen präglad i hög relief med underbar originalpatina. Kvalitet 01. Hildebrand 62, 38.2gram, 46mm. RRR. Helt obetydliga och minimala plantsfel. I brons är medaljen extremt sällsynt och vi har endast kännedom om ytterligare två exemplar utöver det här erbjudna i privat ägo.


ÅTSIDA
Konungaparets högervända bröstbilder samt omskriften "C. GVS: REX. HED: ELEONO: REG."


FRÅNSIDA
Karl XI högervända bild samt omskriften "CAROLVS. XI D: G: REX. SVE:"