Sverige, Karl XII, Silvermedalj till konungens död 1718 av J.C.Hedlinger

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Sverige, Karl XII, Silvermedalj 1718 - Konungens död av J.C.Hedlinger
Begravningsmedaljen som är den första av många vackra medaljer som graverades av Hedlinger i Stockholm. Präglad i silver (16:e storleken). 52mm, 51.62g. Hildebrand 197. En del mindre märken. Kvalitet 1+.

ÅTSIDA
Konungens högervända bild, kort eget hår med harnesk och mantel draperad över denna. Hedlingers sihnatur i ärmavskärningen "Hedl". I omskriften "CAROL•XII•D•G•R•SVEC•OCCVB•D•30•NOV•A•1718•"
I översättning: "Karl XII, med Guds nåde Sveriges konung, stupade den 30 november år 1718."

FRÅNSIDA
Stående lejon som försöker frigöra sig från rep bundet runt kroppen. Text ovanför "INDOCILIS PATI •" och längst ned i avskärningen "IN PERPET • MEMOR • MAGNANIMI •"
I översättning: "Han kunde inte lära sig att fördraga tvång - Till evig åminnelse av den ädelmodige."


Konungens död
Redan sommaren 1716 hade Karl XII förgäves försökt erövra den sydnorska fästningen Frederiksten nära Halden. I november 1718 gjorde han ett nytt försök att erövra Frederikstens fästning som var förutsättningen för erövringen av den norska huvudstaden Christiania (nu Oslo) med fästningen Akershus. När svenskarna erövrat förfästningarna och började attackera huvudfästningen, blev Karl XII på kvällen den 30 november 1718 träffad av en kula i huvudet. Döden av Sveriges enviska kung ("Kung järnhuvud") kunde aldrig förklaras till fullo. Det finns teorier som pekar på att mördaren finns att finna i de egna svenska leden, med motivet att äntligen stoppa det hopplösa kriget. Med Karl XII:s död, som ville utvidga den svenska maktpositionen, slutade det stora nordiska kriget. Konungens död avslutar effektivt drömmen om dominans och Sverige förlorade alla sina besittningar längs Östersjön. Påföljande dag började de svenska trupperna reträtten, följt av dansk-norska trupper ända fram till Svinesund (dagens svensk-norska gräns belägen mellan Göteborg och Oslo).