Sverige, Karl XV och drottning Lovisas kröning 1860 av J.E. Eriksson

2 500 kr

Sverige, Karl XV och drottning Lovisas kröning  1860
Ett vackert exemplar av konung Karl XV:s och drottning Lovisas kröning i stockholms storkyrka 3 maj 1860. Formgiven av C.G. Qvarnström, graverad av J.E. Ericsson. På åtsidan kungaparets bröstbilder med kronor. På frånsidan konungens stående i kröningsdräkt med spira i ena handen och en kvinna i antik dräkt i andra. Vid foten ett vilande lejon. Hildebrand 5. Brons, 56mm, 85.29g. Kvalitet 01, obetydligt kabinettsslitage och mindre hanteringsmärken.


Åtsida
"CAROLUS XV ET LUDOVICA REX  ET REGINA SVECorum,NORVEGensium, GOTHorum ET VANDalorum". Som i översättning lyder=Karl XV och Lovisa, svears, norrmäns, göters och venders konung och drottning.


Frånsida
"JUNCTA SALUS NOSTRA EST - IN MEMORiam FESTI CORONATionis DIE III MAII MDCCCLX CELEBRATI ORD[D]ines REGNI SVECiae Cudi Fecerunt". Som i översättning lyder= Vi delar gemensamt vår välgång - Rikets ständer lät slå (denna medalj) till minne av kröningsfestligheten, som firades den 3 maj 1860.