Sverige, Kronprins Oskar (I), Silvermedalj 1835, utgiven till 100-årsfirandet av Kungliga Akademin för de fria konsterna av M. Frumerie

3 500 kr

Sverige, Kronprins Oskar (I), Silvermedalj 1835, utgiven till 100-årsfirandet av Kungliga Akademin för de fria konsterna
Stor vacker silvermedalj. 85.15g, 57.8mm. Hildebrand 8. Kvalitet 01.


ÅTSIDA
Kronpris Oskar (I):s högervända bild samt omskriften: "JOSephus FRanciscus OSCAR, REGNorum SVECiae ET NORVEGiae PRINCeps SUCCESSOR." Som översätts till = Josef Frans Oskar, Sveriges och Norges rikens kronprins. Under porträttet gravörens namn "M. FRUMERIE"


FRÅNSIDA
Gudinnan Minerva stående framför obelisk där konstnärsmaterial är utplacerad som: Staffli, bok, palett, penslar, cirkelmätare, torso, vattenpass, klubba mm. På Obelisken är det inristat: "CANCELLARIO PRINCIPI ET PRIMO" och nedtill i avskärningen: "REGIA ARTium LIBeralium ACADEMIA ANNO PRIMI JUBILAEI MDCCCXXXV." Hela texten översätts till=Kungl. akademien för de fria konsterna till sin furstlige och förnämlige kansler i sitt först jubileumsår 1835.