Ulrika Eleonora 1719 - Kröningen av Hedlinger med signatur kursiverad - RAR - Vackert exemplar

19 950 kr

Sverige, Ulrika Eleonora 1719 - KRÖNINGEN av J.C.Hedlinger - RAR
En vacker och mycket tilltalande Hedlingermedalj med fantastisk lyster och guldskimrande stämpelglans. Medaljen är utgiven med anledning av drottningens kröning i Uppsala domkyrka den 17 mars 1719. Vacker 1+/01-01, 53.31g, 52.36mm, Hildebrand 6a, Felder 23. Bifogar sidorna 920-921 ur "SVERIGES MYNTBOK 995-2022"  


Medaljen har präglats med två olika åtsidestampar där porträtt och gravörens signatur varierar, båda sprack efter en tids prägling.


Åtsidestamp 1 (Hildebrand 6)
Drottningens lockar faller överbröstet och gravörens namn är skrivet i versaler under porträttet "C.HEDLINGER". Alla medaljer som jag noterat i min inventering är präglade med hel åtsidestamp och jag har noterat elva försäljnngar de senaste ca 20 åren.


Åtsidestamp 2 (Hildebrand 6a)
Bart bröst, utan lockar, och gravörens signatur i kursiverad och gemen stil. "C. Hedlinger". Här förekommer både exemplar präglad med oskadd stamp, som det här utbjudna, och med sprucken stamp, med stampspricka vertikalt genom hela bilden. Hildebrand 6a är betydligt sällsyntare än Hildebrand 6. I min inventering har jag endast noterat två exemplar, inklusive det här utbjudna, under de senaste ca 20 åren som är präglade med oskadd stamp. Exemplar präglade med sprucken stamp är vanligare, men fortfarande sällsynta, och i inventeringen har jag noterat två försäljningar under samma period.


Åtsida
Drottningens högervända bröstbild samt omskriften: "VLRICAELEONORA  DGREGINASVECIÆ / CHEDLINGER"


Frånsida
En lejoninna omgiven av fyra lika stora ungar, symboliserande drottningens omsorg över de fyra riksstånden samt omskriften: "CVRAE *SED *DELICIAE *" och i avskärningen: "CORONA IMPOSITAVPS/ D XVIIMARAMDCCXIX"