Sveriges ära och lycka återställd genom konungens tapperhet och omtanke 1679 och 1680 av Arvid Karlsteen (1679) - Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar - SÄLLSYNT

8 500 kr

Sveriges ära och lycka återställd genom konungens tapperhet och omtanke 1679 och 1680 av Arvid Karlsteen (1679)
Ett vackert tekniskt ocirkulerat exemplar med fullt bevarad präglingsglans och endast mindre märken av hantering och obetydligt kabinettsslitage. Bronserat tenn, plantsspricka, kvalitet god 01, 44.97g, 47mm. Hildebrand 76, SS 38. Sällsynt. Ex. J. Pedersen mynthandel 2007.


Åtsida
Konungens lagerkrönta högervända byst iklädd harnesk, gravörens namn under axeln: "AKarlsteen" samt omskriften: "CAROLVS•XI•D: G:REX•SVECIÆ•". Under bilden gravörens namn "AKarlsteen"


Frånsida
En kvinna (Sverige) tronande vänd åt vänster, iklädd antik dräkt, hållande lagerkvist i ena handen, den andra armen vilar mot sköld med tre kronor avbildade samt omskrift: "CVM•CAROLO•FAVSTA•ES SINE•QVO•FVNESTA•FVISSES" och i avskärningen årtalet 1679. Hel texten översatt lyder: "Med Karl är du lycklig. Utan honom skulle du ha varit sänkt i sorg."