Sverker den äldre - Mördad påväg till julottan år 1156

1 500 kr

Sverker den äldre 1130-1156 av Eugen Höglund 1976

Silvermedalj, 50.55g, 40mm, kvalitet 01/0Att inneha rollen som kung i 1100-talets Sverige var en betydligt riskfylld uppgift med många fiender. En individ som fick erfara detta på ett brutalt sätt var kung Sverker, vilken mördades på väg till julottan av sin egen hästsven eller stallare.

Under 1100-talet var det en utmanande plikt att vara svensk kung, med över tio kungar och tronpretendenter som avsattes under detta sekel, varav flera led en snabb och våldsam död. En av dessa var kung Sverker den äldre, som namngav Sverkerska ätten och var involverad i striderna om den svenska kungakronan mellan cirka 1130 och 1250.

Sverkers bakgrund är tämligen okänd, men enligt Västgötalagens kungalängd var han son till en framstående bonde eller hövding vid namn Cornube eller Korn-Ubbe från Östergötland. Andra källor uppgiver dock olika fäder för Sverker. Det är dock tydligt att Sverker tidigt insåg betydelsen av att alliera sig med den nordiska maktsfären, och han lyckades gifta sig med den tidigare kungen Inges änka, Ulvhild Håkansdotter, vilket säkerställde värdefulla allianser för honom.

Omkring 1130 valdes han till kung över svearna och från cirka 1134 även götarna, vilket gav honom kontroll över majoriteten av det då ganska bräckliga riket.

Sverkers regeringstid var ovanligt lång med 1100-talets mått mätt, nämligen nästan 26 år. Efter Ulvhilds död gifte han om sig med prinsessan Rikissa av Polen, även hon änka efter den danske prinsen Magnus Nilsson, som tidigare hade varit kung över götarna.

Det är känt att Sverker grundade kloster i Sverige, inklusive Sveriges äldsta cistercienserkloster i Alvastra år 1143. Enligt vissa källor uppförde han också en imponerande ny kyrka på sin släktgård i Kaga i Östergötland.

Det finns också källor som vittnar om utrikespolitiska konflikter med Novgorod och den danske kungen Sven. Den senare konflikten sägs ha uppstått på grund av att Sverkers son Johan kidnappade två danska adelskvinnor för sin egen njutning. Johan mördades senare av en arg folkmassa under en ting, men trots detta valde den danske kungen att invadera Småland år 1153.

Enligt källorna lyckades befolkningen i Småland utan Sverkers hjälp själva besegra danskarna genom bakhåll och list, och danskarna tvingades fly tidigt 1154. Småländernas seger över danskarna gav upphov till Blendasägnen, en historia som över tid har förvrängts och berättar om hur kvinnorna i Värend ensamma besegrade den danska armén genom att först bjuda in dem till ett gästabud, förmå dem att dricka sig berusade och sedan döda dem.

Tyvärr fick inte Sverker någon långvarig lugn. Två år senare var han på väg att fira julotta antingen i Västra Tollstads kyrka eller i Alvastra enligt olika källor, när han mördades av sin egen livvakt eller hästsven. Enligt vissa uppgifter hade den danske prinsen Magnus Henriksson anlitat mördarna, eftersom han själv ville bli kung även i Sverige.