Thore Gustaf Appelgren (1872-1950) - SNF:s årsmötesmedalj 1986 av Ernst Nordin

1 500 kr

Thore Gustaf Appelgren (1872-1950) - SNF:s årsmötesmedalj 1986 av Ernst Nordin
Silver, 16.1g, 31mm, kvalitet 01. På randen silverstämplar, 925, och MV och M10. Medaljen präglad med bidrag från Burmesters inrättade medaljfond från 1919.  


Åtsida
Appelgrens vänstervända bröstbild, gravörens initialer på högra kragen: "EN". I omskriften: "T. G. APPELGREN 1872-1950"


Frånsida
I centrum på en fyrkantig tavla text på fem rader: "SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 1986". Omgivet av en blommande slingerväxt. Underst vid kanten: "C·W·BURMESTER DON·"


Thore Gustaf Hjalmar Appelgren, även känd som T.G. Appelgren, föddes den 6 november 1872 i Skövde och avled den 8 mars 1950 i Stockholm. Han var en framstående svensk numismatiker och har haft en stor betydelse för utvecklingen av numismatiken i Sverige. Appelgren, son till en bankkassör, inskrevs vid Skara högre allmänna läroverk 1887. Från 1892 arbetade han som postexpeditör men lämnade Postverket 1908 för att helt ägna sig åt sin passion för mynt.


Bidrag till Numismatik
Från hösten 1908 blev Appelgren mynthandlare i Stockholm, en roll där han snabbt etablerade sig som en ledande expert inom området. Hans djupa kunskap och noggrannhet i studier av mynt ledde till att han 1925 blev anställd vid Kungliga Myntkabinettet, där han arbetade fram till 1933.

En av Appelgrens mest anmärkningsvärda insatser var utvecklingen av en kvalitetsskala för mynt, vilket skapade en standard inom numismatiken som underlättade bedömningen och jämförelsen av myntens tillstånd. I sina omfattande studier av Gustav Vasas mynt analyserade han myntens olika stilar och drog slutsatser om de enskilda gravörernas identitet, vilket var en pionjärinsats inom området.


Publikationer och Studier
Appelgren publicerade flera betydelsefulla arbeten, inklusive detaljerade beskrivningar av Herman Antells samling av svenska mynt från tiden fram till 1568. Hans forskning och publikationer har varit ovärderliga för både samlare och akademiker och har bidragit till en djupare förståelse av Sveriges numismatiska historia.

Betydelse för Sverige
Appelgrens arbete har haft en stor inverkan på den svenska numismatiken. Genom att etablera metoder och standarder har han lagt grunden för modern myntforskning i Sverige. Hans insatser har inte bara berikat det kulturella och historiska arvet utan också främjat internationell förståelse och erkännande av svenska mynt.


T.G. Appelgren ligger begravd på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm. Hans liv och arbete fortsätter att inspirera och påverka numismatiker och historiker världen över.