Till minne av ärkebiskopen av Uppsala, Haquin Spegel av Carl Gustaf Fehrman 1793

1 500 kr

Till minne av ärkebiskopen av Uppsala, Haquin Spegel. Åtsida: Porträtt av ärkebiskopen åt höger. Frånsida: Davids harpa. Bronsmedalj slagen av Svenska akademien 1793, av C.G. Fehrmann, 32 mm; 15.01g. Hildebrand S. 82 . Ett bra och välpräglat exemplar, kvalitet 01


Haquin Spegel, född 1645 i Ronneby, död cirka 1714 i Uppsala. Svensk poet. Han blev biskop i Skara 1685, i Linköping 1693 och ärkebiskop 1711. Han skrev psalmparafaser, kyrkliga sånger och religiöst-didaktiska epos med en barock känsla, inklusive den populära skildringen av skapelseberättelsen: Guds verk och vila (1685).